Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Kay Atelier verstrekt.
Respect voor de privacy van onze klanten zien we als een maatschappelijke plicht.
We bieden producten aan die verzonden kunnen worden, hiervoor hebben we persoonsgegevens nodig. Hierin volgen we 
de AVG, de wet- en regelgeving die van toepassing is op het gebruik van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een mens identificeren als individu.
Denk hierbij aan naam, adres, e-mailadres, bankrekeningnummer, telefoonnummer, accountgegevens, etc.

Omgaan met persoonsgegevens

  • Om de producten te kunnen verzenden hebben we adresgegevens nodig.
  • We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn.
  • We verkopen persoonsgegevens nooit aan derden, noch geven we ze weg tegen wederdiensten. Aan ons verstrekte persoonsgegevens blijven bij Kay Atelier.
  • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht van kracht is die ons noodzaakt persoonsgegevens langer te bewaren. Adresgegevens van facturen worden opgenomen in onze klanten database. Deze is versleuteld opgeslagen en wordt alleen gebruikt voor eigen communicatie.
  • We doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal.
  • AVG geeft de cliënt en opdrachtgever het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.